PTKveteranerna

SSAB Luleåverken


Klubbens Bankgiro : 5497-7087


Aktuellt - Just nu!

 

 PTK-hemsida tills vidare.


Veteranklubben SSAB LuleåJulfrukost Malmen fredag 13 december  kl.07.30  INSTÄLLD  få deltagare.Veteranklubben SSAB har en hemsida .

ssabveteran.se


kolla in på våran nya hemsida. info.


Veteranklubben SSAB har ca 190 st medlemmar nov. 2019


Styrelsens förslag till medlemsaktiviteter.

- Pub-kväll, matlagningskurs, svampexkursion, Verkvisning SSAB, Räkfrossa, Bowlingsafton,

Hockey och eller Basket inkl. mat, Teater, Medlemsförsäljningar till subventionerade priser.


Tips , förslag till aktiviteter tar styrelsen tacksamt emot. Lämna in i förväg enligt kontakt nedan, 

eller direkt på mötet.


Frågor och information via styrelses mail veteranssab@gmail.com eller 

Roger Forsberg ordförande forsbergroger53@gmail.com


Är du inte medlem redan så betala in 100 kr till bankgiro 5497-7087  märk betalning SSAB veteran.

Medlemskapet gäller då fram till t o m 31/12-2020.


Styrelsen  Veteranlubben SSAB


Veteranklubben har nu 128 medlemmar Metallare 54 st och 69 PTK.  5 st ?

Vi behöver fler medlemmar . OBS! Gymnastiken börjar måndag 9 september 2019 kl. 10.00.  

 

 

Bowling         : OBS! Tillgänglig för Veteranerna jämna veckor.  måndagar o torsdagar kl 08.00 - 11.00 i Friskvårdcentrum.  Björn Baas 

Gymnastik : måndagar kl 10.00 i Friskvårdcentrum. Gunnel Johansson. Startar måndag 9 september.

 

Arkivgruppen Veteranerna: tisdagar kl 08.30 - 12.00. Börje Pettersson 

Startar tisdag 10 september kl. 08.30 - 12.00

(Plats . huvudkontorets källarvåning.)

 

 


Information .


Nya Pensionärsklubben " Veteranklubben SSAB Luleå"
Det kom över 40 deltagare på årsmötet tisdag 28 maj kl.13.00 Folkets Hus Ripan. sedvanliga årsmötesförhandingar. Mer information kommer. Vilka som sitter med i styrelsen m.m. Vi kommer göra om hemsidan m.m. Nytt medlemsförteckning.


Erbjudandet till medlemskap skickas i utskicket. Kostnad förmedlemskapet är 100:-/ medlem gäller t.o.m. 31/12 -2020 betalas in till

BG 5497-7087. Mer info i bladet.

----------------------------------------------------------  

Om du vill se foton från genomförda aktiviteter.

Nytt från Årsmötet. mars 2019

 

Klicka här för att komma till fotogalleriet .  http://galleri.ptkveteranerna.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

                  

                                  

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved


PTK Veteranerna SSAB Luleåverken


Är klubben för dig som under din anställning varit ansluten till UNIONEN/ SIF, LEDARNA eller CF. Erbjudande om medlemskap får du i anslutning till din pensionering, oavsett anledning till pensioneringen, och medlemskapet är kostnadsfritt.


Klubbens målsättning är att erbjuda möjligheter till fortsatt kontakt med tidigare arbetskamrater genom att arrangera studier, resor och aktiviteter av varierande art, allt efter medlemmarnas förslag och önskemål.