PTKveteranerna

SSAB Luleåverken


Klubbens Bankgiro : 5497-7087


Aktuellt - Just nu!

 

 
Veteranklubben SSAB Luleå

 

 

Generellt gäller: för 2019. Hösten

Nya Veteranklubben kommer få en ny hemsida ( pågår)

Brev till alla  medlemmar kommer att skickas ut.

Veteranklubben har en mail.   veteranssab@gmail.com

Det kommer att ordnas ett medlemsmöte okt.- nov..


OBS! MEDLEMSMÖTE Veteranklubben SSAB Luleå


Tisdagen den 29 oktober kl. 13.00


Plats . Folkets Hus Ripan Svartöstaden.

Program.Nils Edberg SSAB berättar om aktuella läget.

Fika serveras.


Välkommen!


Veteranklubben har nu 128 medlemmar Metallare 54 st och 69 PTK.  5 st ?

Vi behöver fler medlemmar . OBS! Gymnastiken börjar måndag 9 september 2019 kl. 10.00.  

 

 

Bowling         : OBS! Tillgänglig för Veteranerna jämna veckor.  måndagar o torsdagar kl 08.00 - 11.00 i Friskvårdcentrum.  Björn Baas 

Gymnastik : måndagar kl 10.00 i Friskvårdcentrum. Gunnel Johansson. Startar måndag 9 september.

 

Arkivgruppen Veteranerna: tisdagar kl 08.30 - 12.00. Börje Pettersson 

Startar tisdag 10 september kl. 08.30 - 12.00

(Plats . huvudkontorets källarvåning.)

 

 


Information .


Nya Pensionärsklubben " Veteranklubben SSAB Luleå"
Det kom över 40 deltagare på årsmötet tisdag 28 maj kl.13.00 Folkets Hus Ripan. sedvanliga årsmötesförhandingar. Mer information kommer. Vilka som sitter med i styrelsen m.m. Vi kommer göra om hemsidan m.m. Nytt medlemsförteckning.


Erbjudandet till medlemskap skickas i utskicket. Kostnad förmedlemskapet är 100:-/ medlem gäller t.o.m. 31/12 -2020 betalas in till

BG 5497-7087. Mer info i bladet.

----------------------------------------------------------  

Om du vill se foton från genomförda aktiviteter.

Nytt från Årsmötet. mars 2019

 

Klicka här för att komma till fotogalleriet .  http://galleri.ptkveteranerna.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

                  

                                  

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved


PTK Veteranerna SSAB Luleåverken


Är klubben för dig som under din anställning varit ansluten till UNIONEN/ SIF, LEDARNA eller CF. Erbjudande om medlemskap får du i anslutning till din pensionering, oavsett anledning till pensioneringen, och medlemskapet är kostnadsfritt.


Klubbens målsättning är att erbjuda möjligheter till fortsatt kontakt med tidigare arbetskamrater genom att arrangera studier, resor och aktiviteter av varierande art, allt efter medlemmarnas förslag och önskemål.